38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

38. rocznica

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dokładnie 13 grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. Decyzję Rady Państwa ogłosił Wojciech Jaruzelski, który stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Wprowadzenie stanu wojennego

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego zapadła 12 grudnia 1983 roku. Ponadto, naruszyło to szereg przepisów prawnych. W nocy z 12 na 13 grudnia powołano jednocześnie WRON, na której czele stanął Wojciech Jaruzelski i która stała się organem najwyższej władzy w Polsce.

Wojciech Jaruzelski wyjaśnił swoją decyzję w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu. Stwierdził, że Polska „znalazła się nad przepaścią”. W kraju panuje chaos, a ponadto przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, normalne funkcjonowanie państwa stało się niemożliwe. Jego zdaniem winnymi trudnej sytuacji w Polsce są działacze „Solidarności”, ponieważ odrzucili przedstawioną przez władze ofertę porozumienia narodowego. „Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią?” – przekonywał I sekretarz KC PZPR.

Jednak rzeczywistym powodem podjęcia tej radykalnej decyzji mogła być obawa PZPR przed utratą władzy w Polsce i umocnienie struktur „Solidarności”. Niektórzy twierdzą, że mogła istnieć realna groźba interwencji wojsk Układu Warszawskiego nad Wisłą, której dzięki wprowadzeniu stanu wojennego udało się uniknąć. Dekret Rady Państwa został zatwierdzony przez Sejm PRL dopiero pod koniec stycznia 1982 roku. 


ZOBACZ TAKŻE: POLACY MIESZKAJĄCY W NIEMCZECH –  500 PLUS WYCOFANE

Oddano hołd ofiarom stanu wojennego

Dzisiaj, o godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe. Pierwsze uroczystości 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się w nocy z czwartku na piątek w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Spotkali się tam internowani i więzieni w areszcie na Mokotowie byli działacze podziemnej Solidarności. Dodatkowo, przed północą przy ulicy Jezuickiej w Warszawie przy tablicy upamiętniającej Grzegorza Przemyka oddano hołd ofiarom stanu wojennego. W uroczystościach uczestniczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Członkowie stowarzyszenia Młodzi Demokraci zapalili znicze.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.