Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego?

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego? Jeszcze niedawno w sieci pojawiła się informacja, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła do Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych wypalenie zawodowe. Jednak czy jest to prawda?

Problemy w radzeniu sobie z trudnościami życia

Już w 2019 roku w sieci pojawiły się informacje dotyczące wypalenia zawodowego, które uznano za chorobę. Nie jest to jednak prawda. Faktem jest, że wypalenie znalazło się w kwalifikacji czynników wpływających na stan zdrowia lub zmuszających do kontaktu z lekarzem. Dokładnie znalazło się to w grupie nazwanej: „problemy w radzeniu sobie z trudnościami życia”. W Klasyfikacji Chorób istnieje definicja wypalenia jako stanu znacznego wyczerpania lub stan wyczerpania życiowego. Nie ma jednak żadnej wzmianki dotyczącej pracy.

WHO doprecyzowało natomiast definicję wypalenia – to syndrom będący wynikiem przewlekłego stresu w pracy, z którym nie można sobie skutecznie poradzić. Przejawia się brakiem energii lub wyczerpaniem, zmniejszonym poczuciem swojej skuteczności, cynizmem, negatywnym myśleniem oraz zdystansowaniem się wobec pracy.

Warto również wspomnieć o czynnikach demotywujących do pracy:

  • wysoki poziom stresu
  • konflikty interpersonalne w miejscu pracy
  • zbyt duża ilość godzin pracy
  • zbyt duże obciążenie pracą
  • niesprawiedliwe traktowanie
  • brak równowagi między wysiłkiem, a wynagrodzeniem
  • brak wsparcia


ZOBACZ TAKŻE: ZASIŁEK CHOROBOWY – ILE ZAPŁACI ZUS I PRACODAWCA?

Czy dostaniemy zwolnienie lekarskie?

Według polskiego prawa, zwolnienie lekarskie może otrzymać osoba, która przez chorobę nie jest zdolna do wykonywania swojej pracy. Wypalenie zawodowe nie jest klasyfikowanie jako choroba, więc zwolnienia nie otrzymamy. Warto jednak zauważyć, że we Włoszech i na Łotwie wypalenie uznawano już za chorobę zawodową. Natomiast w Niemczech i Belgii można otrzymać zwolnienie lekarskie z pracy na podstawie objawów wypalenia, jako istotnego problemu życiowego, mimo, że nie uznano ich za chorobę.

Warto zauważyć, że nawet gdyby wypalenie uznano za chorobę, to byłoby to trudne do zdiagnozowania, dlatego można przypuszczać, że takie zmiany szybko nie zajdą.

Szum wokół rzekomych zwolnienie lekarskich można jednak potraktować jako ostrzeżenie i jednocześnie nagłośnienie problemu dotyczące wypalenia zawodowego. 

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.