Zasiłek chorobowy – ile zapłaci ZUS i pracodawca?

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to świadczenie, które przysługuje osobom niezdolnym do pracy. Wypłaca je ZUS lub pracodawca. Aby go otrzymać należy spełnić kilka warunków. Jaką kwotę wynosi zasiłek, ile dni płaci ZUS, a ile pracodawca?

Jak długo może trwać zasiłek chorobowy?

Według obowiązujących w Polsce przepisów, zasiłek może trwać maksymalnie 182 dni. Dłuższy okres dotyczy kobiet w ciąży i osób chorych na gruźlicę. Wówczas świadczenie wypłacane jest przez 270 dni. Jeśli po tym czasie pracownik wciąż jest niezdolny do pracy to istnieje możliwość przeniesienia się na świadczenie rehabilitacyjne, na którym można przebywać maksymalnie przez rok. Wynosi ono 90% zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni, a następnie 75% tej za pozostały okres. 

Wysokość zasiłku zależna jest od średniego wynagrodzenia w ostatnich dwunastu miesiącach przed niezdolnością do pracy. Wynosi on zwykle 80% świadczenia chorobowego. Ponadto, istnieje możliwość otrzymywania 100% podstawy. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

  • wypadek w drodze do pracy lub z pracy,
  • wypadek przy pracy bądź choroba zawodowa,
  • ciąża,
  • niezbędne badania lekarskie dla kandydatów na dawców komórek, narządów.


ZOBACZ TAKŻE: UNIA EUROPEJSKA OFERUJE OGROMNE WSPARCIE FINANSOWE DLA POLSKI

Ile płaci ZUS i pracodawca?

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które przebywają na zwolnieniu przez dłuższy czas. To świadczenie wypłacane przez ZUS lub pracodawcę. Prawo to przysługuje po 30 bądź 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w zależności od tego, czy osoby podlegają obowiązkowemu czy dobrowolnemu ubezpieczeniu.

Pracodawca wypłaca zasiłek za okres 14 i 33 dni niezdolności do pracy w zależności od wieku pracownika. Po 14 dniach obowiązek opłacania zasiłku chorob16owego przechodzi na ZUS w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia. Kwotę wypłaconych zasiłków chorobowych pracodawca, które potrąca z bieżących składek płaconych do ZUS.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.