Udział we Mszy świętej nowym przedmiotem w szkole?

Udział we Mszy świętej

Udział we Mszy świętej nowym przedmiotem w szkole? Zaniepokojony rodzic poinformował o niestandardowym przedmiocie, który znalazł się w elektronicznym dzienniku jednej z ostrołęckich szkół. Warto dodać, że przedmiot „religia” jest osobną pozycją w spisie lekcji.

„Religia” i „Religia – uczestnictwo we Mszy świętej”

Rodzic, którego dziecko uczęszcza do jednej z ostrołęckich szkół zauważył nowy, dosyć nietypowy przedmiot, który pojawił się w spisie widniejącym w dzienniku elektronicznym. Między standardowymi przedmiotami takimi jak matematyka, język polski czy historia znalazła się „Religia – udział we Mszy świętej”. Warto dodać, że na pewno nie chodzi tu o tradycyjną, klasyczną religię, która od lat jest w szkołach. Znajduje się ona bowiem w osobnej rubryce. Zaniepokojony rodzic udostępnił screen z dziennika „Vulcan”:

Dziennik

Co więcej, nikt nie zna szczegółów związanych z nowym zagadnieniem. Nie poinformowano nikogo i ilości lekcji, formie zaliczenia czy sposobie zdobywania ocen.

ZOBACZ TAKŻE: 23-LATEK ROZPYLIŁ ŻRĄCĄ SUBSTANCJĘ W PRZEDSZKOLU W CHINACH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Warto dodać, że według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639) nie ma przedmiotu „Religia – udział we Mszy świętej”. Figuruje natomiast taki przedmiot jak religia czy etyka. Kolejnymi dokumentami, które nie zezwalają na nowy przedmiot jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483). Dokument ten gwarantuje każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania. Zapis art. 53 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy mówi, że nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Co więcej, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego (rozdział IV pkt 83) informuje, że podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Nie można nikogo oceniać za udział we Mszy świętej lub innych praktykach religijnych, ponieważ jest to indywidualna kwestia sumienia.

Reasumując, przedmiot dotyczący uczestnictwa we Mszy świętej nie powinien pojawić się w spisie lekcji. Nie istnieje również żaden dokument, który by potwierdził, że nauka ta jest obowiązkowa.

 

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.