Najbardziej i najmniej zadłużone kraje w UE – nowe dane

Eurostat opublikował listę najbardziej i najmniej zadłużonych krajów w Unii Europejskiej. Nowe dane zaktualizowano – jesteście ciekawi jak wygląda zestawienie? Podane informacje można również porównać z tymi, które zebrano pod koniec trzeciego kwartału roku 2019. Więcej informacji poniżej. 

Najbardziej i najmniej zadłużone kraje w Unii Europejskiej

Eurostat opublikował właśnie listę najbardziej zadłużonych krajów w Unii Europejskiej. Jak się okazuje, pod koniec trzeciego kwartału roku 2019, stosunek długu publicznego do PKB w obrębie UE wyniósł ponad 85% (dokładnie 86,1%).

ZOBACZ TAKŻE: ROK 2019 NAJGORĘTSZY W HISTORII POMIARÓW 

Zacznijmy od kraju najmniej zadłużonego, a jest nim Estonia. To najniższa relacja do PKB, bo 9,2%. Później, nieco wyżej uplasował się Luksemburg (20,2 procent) oraz Bułgaria (20,6 procent).

Grecja to kraj, który zmaga się z najwyższym zadłużeniem (stosunek długu do PKB), gdyż mowa aż o 178,2 procentach. Później Włochy (137,3 procent) oraz Portugalia (120,5 procent). Porównując do drugiego kwartału, 4 państwa w Unii Europejskiej odnotowały wzrost zadłużenia, natomiast 23 jego spadek. Jedynie w Niemczech ten wskaźnik utrzymał się na takim samym poziomie.

Wspomniany wzrost odnotowano w Rumunii (o 1,4 pp), później we Francji (0,9 punktu procentowego) oraz Słowenii i Bułgarii. Jeżeli natomiast chodzi o spadki, największy zanotowano na Cyprze (o 9,2 pp), Malcie, Holandii czy Finlandii.

Jak sytuacja wyglądała w Polsce? Stosunek długu publicznego do PKB wyniósł 47,4 procenta, co stanowi spadek o 0,6 pp w stosunku do kwartału poprzedniego.

Martyna T

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Miłośniczka festiwali muzycznych oraz książek psychologicznych.