L4 na dziecko – komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

l4 na dziecko

L4 na dziecko przysługuje każdej pracującej osobie. Długość jest zależna od wieku dziecka. Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Na ile pieniędzy możemy liczyć i ile dni rocznie możemy wziąć?

Czym jest L4 na dziecko i ile dni przysługuje?

L4 na dziecko to prawo do zasiłku, do którego mają obowiązek oboje rodziców. Jednak muszą oni być objęci ubezpieczeniem chorobowym, z którego nie mogą skorzystać w tym samym czasie. Należy dodać, że z zasiłku opiekuńczego mogą korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź samozatrudnione. W tym ostatnim przypadku muszą one zawiesić działalność gospodarczą na czas opieki na dzieckiem.

Ile dni przysługuje? Ile pieniędzy otrzymamy?

Liczba dni, jakie możemy wziąć w ramach zasiłku opiekuńczego, została określone w przepisach:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, w momencie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
  • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli mama albo ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy drugi rodzic w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (typu poród, choroba, pobyt w szpitalu) nie może zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Z tytułu zasiłku opiekuńczego można otrzymać 80% średnich zarobków lub przychodu wyliczonych z ostatnich 12 miesięcy. Osoby pobierające świadczenie otrzymują pieniądze za każdy dzień, w tym te ustawowo wolne od pracy. Pieniądze wypłacane są przez ZUS lub pracodawcę i przysługują od razu. ZUS wypłaca świadczenie w momencie, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób.

ZOBACZ TAKŻE: ZEBRAŁA 400 TYS. ZŁOTYCH NA LECZENIE RAKA, CHOCIAŻ NIE BYŁA CHORA

Komu przysługuje L4?

L4 na dziecko można otrzymać na podstawie zwolnienia lekarskiego lub dokumentu o nagłym zamknięciu szkoły lub żłobka. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek pamiętając, że zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad innym członkiem rodziny. W takim wypadku należy udowodnić, że nie ma innej osoby, która byłaby w stanie zająć się chorym.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.