Zawartość tlenu w oceanach gwałtownie spada

Zawartość tlenu

Zawartość tlenu w oceanach gwałtownie spada. Tą niepokojącą informację opublikowała Unia Ochrony Przyrody podczas szczytu klimatycznego ONZ w Madrycie. Wynika to z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego w wodach oceanicznych.

Zawartość tlenu zmniejszyła się o 2%

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opublikowała sprawozdanie opracowane przez szereg ekspertów. Opiera się na danych zbieranych od końca lat 50. XX wieku. Badanie dotyczy jakości wód oceanicznych. Według raportu, ocieplenie klimatu powoduje nagrzewanie się górnej warstwy oceanów, co w efekcie zmniejsza zawartość tlenu w wodach. Autorzy badań wskazują, że w latach 1960 – 2010 zmniejszenie zawartości tego pierwiastka w wodach oceanicznych pogłębiło się aż o 2%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim ocieplenie klimatu. Zjawisko nasila się również z powodu przedostawania się nawozów sztucznych do wód morskich. Dodatkowo powoduje to nadmierny rozrost alg, które pozbawiają wodę tlenu.

Ekspert z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody dodał:

Systematyczna redukcja tlenu w oceanach stanowi coraz większe zagrożenie dla rozmaitych gatunków i sprzyja zmianom w ekosystemach. Z tego powodu cierpią między innymi populacje rekinów, tuńczyków oraz marlinów.


ZOBACZ TAKŻE: POLACY W CZOŁÓWCE RANKINGU ZNAJOMOŚCI ANGIELSKIEGO

Jak zmiany wpływają na ryby?

Zmniejszona ilość tlenu w oceanach wpływa przede wszystkim na duże gatunki ryb. To właśnie one są szczególnie wrażliwe na pierwiastek. Z przeprowadzanych badań wynika, że zaniżony poziom tlenu zmusza je do przemieszczania się w kierunku powierzchni i płytkich obszarów morskich. To z kolei powoduje, że gatunki te stają się bardziej podatne na połowy.

Ponadto, w latach 60. XX wieku miejsc oceanicznych, w których występowały niedobory tlenu było zaledwie 45. Według wskazań raportu IUCN, występuje obecnie około 700 takich obszarów. Są to głównie tereny w Oceanie Atlantyckim. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody podczas wystąpienia na szczycie klimatycznym w Madrycie dodał, że pilnie należy podjąć kroki, które pozwolą ograniczyć te zmiany. W innym przypadku, prognozy wskazują, że ilość tlenu w oceanach będzie stale maleć.

 

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.