SAR do likwidacji – zmiany w administracji morskiej

SAR do likwidacji – taka informacja obiegła ostatnio świat ratowników morskich. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR ma zakończyć pracę w 2021 roku. Czy projekt ustawy ma sens?

 

SAR – co to jest?

SAR to Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. W 2021 roku ma zakończyć działalność. Jej struktury będą wcielone do urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie. Wszystko za sprawą projektu ustawy stworzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oczywiście sytuacją tą są zaniepokojeni pracownicy SAR.

 

SAR do likwidacji

Nowy projekt zmiany Ustawy o bezpieczeństwie morskim zakłada zniesienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Oprócz tego ustawą ma być wprowadzone przejęcie zadań tej służby przez terenowe organy administracji morskiej czyli urzędy morskie w Szczecinie i Gdyni. Natomiast argumentem przemawiającym za ustawą jest zapewnienie optymalizacji struktur administracji oraz lepsze wydatkowanie środków publicznych.

 

Jaki jest cel takich zmian?

Co ważne, uzasadnienie projektu ustawy głosi, że celem jest poprawienie koordynacji i wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Sprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej, ochrony portów morskich, korzystania z dróg morskich oraz ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami należą w szczególności do dyrektorów urzędów morskich.

 

Co dalej z SAR?

Projekt ustawy został przekazany służbom SAR, urzędom morskim i izbom morskim do zaopiniowania. Natomiast instytucje te miały czas do 28 stycznia na wypowiedzenie się w tej sprawie. Obecnie w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa jest zatrudnionych w sumie 273 pracowników. Co ważne w 2019 roku SAR interweniował 327 razy, a w 2020 roku 8 razy.

 

Kto pracuje w SAR?

W Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa SAR pracują:

  • 169 członków załóg statków ratowniczych
  • 80 marynarzy
  • 89 oficerów
  • 41 ratowników Brzegowych Stacji Ratowniczych
  • 10 inspektorów w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni
  • 5 inspektorów w Morskim Pomocniczym Centrum Koordynacyjnym w Świnoujściu
  • 44 osoby w administracji
  • 9 osób w bazie materiałowo-sprzętowej.

Źródło zdjęcia: gospodarkamorska.pl

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.