MATURA 2019 – mamy tematy z języka polskiego!

kartka z napisem "CISZA!!! MATURA" na szkolnej ławce

Dziś rusza matura 2019 – na pierwszy ogień idzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy wystartowały o godzinie 09:00. Poniżej prezentujemy tematy z jakimi od rana mierzyć musieli się tegoroczni abiturienci.

Matury rozpoczęły się od razu po długim weekendzie majowym i potrwają do 23 maja. W pierwszym dniu tegoroczni maturzyści stawią czoła językowi polskiemu na poziomie podstawowym, a część z nich o godzinie 14:00 przystąpi do polskiego rozszerzonego.

Jak niemal co roku, największą zmorą absolwentów szkół średnich okazać się może egzamin z matematyki. Test ten rozpocznie się 7 maja o godzinie 09:00 i zdaniem wielu, jest najtrudniejszy ze wszystkich. Matematyka rozszerzona odbędzie się 9 maja od 09:00.

Następnie 8 maja odbędą się matury z języka angielskiego – poziom podstawowy od 09:00 oraz rozszerzony od 14:00. Od 9 do 22 maja trwać będą egzaminy ustne z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego a także języka kaszubskiego. Ustne sprawdzenie umiejętności z zakresu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie od 6 do 25 maja.

Tematy prac pisemnych na języku polskim

Egzamin pisemny z języka polskiego składał się z dwóch części – rozwiązania testu oraz napisania własnego tekstu. Do wyboru maturzyści mieli rozprawkę oraz analizę tekstu poetyckiego. Jak już wiadomo, temat rozprawki miał nawiązywać do Dziadów cz. III i poruszona miała być w nim kwestia wolności: „Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do podanego fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu, oraz wybranego tekstu kultury”. Oznacza to, że abiturienci musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości całej lektury.

Drugą opcją była analiza tekstu poetyckiego. Maturzyści mogli zatem podjąć się interpretacji wiersza „Samotność” Anny Świrszczyńskiej. Z pewnością cieszyła się ona większym zainteresowaniem maturzystów, którzy nie polubili dzieła Mickiewicza.

Matura 2019 co jest wymagane? 

Który z tematów jest trudniejszy w realizacji? Na ten temat zdania są podzielone. Jest tak, ponieważ rozprawka wymaga znajomości – momentami szczegółowej – podanej w temacie lektury. Aby ją wykazać, stanowisko podane w temacie należy odpowiednio uzasadnić. Ponadto na właściwych przykładach trzeba odwołać się do wskazanych treści.

Nieco inaczej jest w wypadku analizy poetyckiej. Aby jej dokonać, należy postawić tezę interpretacyjną i uzasadnić ją. Jest to dla wielu maturzystów łatwiejsze, ponieważ można puścić wodzę fantazji i ruszyć swoim tokiem rozumowania. Niestety trzeba też wykazać się wiedzą z zakresu budowy wiersza, środków stylistycznych i innych aspektów. Tak więc również ten temat dla wielu maturzystów stanowił wyzwanie.

Bartek Z

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo sportowe. Pasjonat piłki ręcznej oraz piłki nożnej.