Dziś 185 rocznica wydania Pana Tadeusza! [Google Doodle]

Dziś 185 rocznica wydania Pana Tadeusza. Dokładnie 28 czerwca 1834 roku światło dzienne ujrzało jedno z największych dzieł Adama Mickiewicza. Dlatego z tej okazji Google przygotowało specjalną grafikę upamiętniającą to wydarzenie. A co wy o tym wiecie?

Pan Tadeusz charakterystyka

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie jest okrzyknięty najważniejszym dziełem Adama Mickiewicza. Wydane 28 czerwca 1834 roku w Paryżu. Epopeja, która zajmuje stałe miejsce na liście literatury maturalnej. Dodatkowo przetłumaczona na 33 języków. Natomiast rękopis dzieła od 1999 roku znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

Od początku utworu rozwija się wątek miłosny Tadeusza i Zosi jak i wątek Stolnika z rodu Horeszków. Nie można też zapomnieć o sporze o zamek Horeszków, który przewija się przez cały utwór. Dziś 185 rocznica wydania Pana Tadeusza, dlatego Google zdecydowało się przygotować grafikę upamiętniającą tę chwilę.

Pan Tadeusz bohaterowie

Głównymi bohaterami są członkowie szlachty polskiej. Mowa o Jacku i Tadeuszu Soplicy, Zosi i Sędziu Soplicy. Pojawia się również Telimena, czyli opiekunka Zosi oraz Hrabia, daleki krewny rodu.

Adam Mickiewicz twórczość

Adam Mickiewicz był polskim poetą, pisarzem, działaczem politycznym oraz filozofem. Zaliczany do tzw. Trzech Wieszczów, wraz z Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim. Był znany nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie.

Adam Mickiewicz zadebiutował Zimą miejską wydaną na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818 roku. Natomiast dwa lata później ukazała się Oda do młodości. I to właśnie ona nawoływała do czynnej walki oraz dawała wiarę w moc, którą daje zmiana otaczającej ludzi rzeczywistości. Bardzo często śpiewana podczas powstań narodowych. W kolejnych latach napisał Ballady i romanse, które rozpoczęły epokę romantyzmu. Przez niektórych właśnie to uważane za jego debiut. Dodatkowo dobrze znane Sonety krymskie, wydane w Moskwie.

Adam Mickiewicz ciekawostki

Adam Mickiewicz był nauczycielem w gimnazjum w Kownie. Później w 1823 roku został aresztowany oraz uwięziony w klasztorze w Wilnie. Następnie skazany za udział w młodzieżowych, tajnych organizacjach i zesłany w głąb Rosji. Gdy sytuacja się nieco uspokoiła, wydawał kolejne dzieła, podróżując po Europie.

 

Martyna T

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Miłośniczka festiwali muzycznych oraz książek psychologicznych.