Dzień Praw Człowieka – co oznacza święto z 10 grudnia?

Prawa człowieka to dziś bardzo często używany zwrot. Coraz częściej zwraca się uwagę na ludzkie prawa nawet w najmniejszych i najbardziej błahych obszarach. Aby chronić ludzi ustanowiono Dzień Praw Człowieka przypadający na 10 grudnia.

 

 

Prawa Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi o najważniejszych prawach przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania czy pochodzenia kulturowego lub etnicznego. Do tych praw należą prawo do: życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki, wolności myśli, sumienia i wyznania. Dodatkowo to także prawo wolności opinii i jej wyrażania, prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania. W końcu, to także zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa oraz prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. Deklaracja była pierwszym dokumentem dotyczącym bezpośrednio praw ludzi.

 

Dzień Praw Człowieka

Z ang. Human Rights Day to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku – rocznicę podpisania Deklaracji. W tym dniu myśli i czyny skupia się wokół orędowników praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony praw wszystkich ludzi. To właśnie oni wkładają swój wysiłek i angażują się w działania zapewniające przestrzeganie tych praw na co dzień. Co ważne, wielu z nich bywa prześladowanych lub nawet niesłusznie więzionych. Dzień Praw Człowieka to zatem okazja do uczczenia odwagi i osiągnięć orędowników praw człowieka.

 

Jak obchodzić ten Dzień?

W związku z tym świętem 10 grudnia organizuje się liczne konferencje, manifestacje, akcje edukacyjne. Są to także konkursy, które mają na celu uświadomienie znaczenia praw ludzi. Szczególną wagę przykłada się w tym dniu i nie tylko do walki z prześladowaniami politycznymi, głodem czy ubóstwem. Przeważnie akcje takie organizują pozarządowe stowarzyszenia i organizacje stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.

 

Podsumowując, prawa człowieka to ważne zagadnienie w każdym miejscu świata. Niestety, choć od podpisania Deklaracji Praw minęło ponad 70 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana. 10 grudnia masz zatem chwilę aby przemyśleć co możesz zrobić aby ludzkie prawa były lepiej respektowane.

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.