Zaświadczenie o stanie cywilnym. Jak je uzyskać?

Zaświadczenie o stanie cywilnym to dokument, dzięki któremu potwierdzimy swój stan cywilny. Będzie nam przydatne na przykład podczas załatwiania spraw podatkowych, socjalnych, a także ubezpieczeniowych. Bardzo często proszą o nie w banku, kiedy chcemy uzyskać kredyt. Nawet za granicą pracodawca może prosić o takie zaświadczenie. Sprawdźcie koniecznie jak je zdobyć!

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Taki wniosek możemy złożyć na dwa sposoby – bezpośrednio w urzędzie lub listownie. Jeśli wybieramy pierwszą opcję, należy się udać do urzędu stanu cywilnego. Jest to usługa płatna i kosztuje 38 złotych. Gotowe zaświadczenie możemy odebrać osobiście w urzędzie, w którym składaliśmy wniosek, listownie na wskazany adres albo dostać w formie elektronicznej. Wystarczy, że podczas składania wniosku, zaznaczymy jaką formę odbioru preferujemy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jak długo trzeba czekać?

 

Niekiedy, przy małym napływie takich wniosków do urzędu, urzędnik może je wystawić nam od ręki. Jednak jest jeden warunek – akt, na podstawie którego urzędnik może wydać nam nasz dokument, musi znajdować się w rejestrze stanu cywilnego. W przeciwnym razie, musi dopiero zostać do niego przeniesiony. Wtedy musimy na niego czekać 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Możliwe też, że będziemy musieli czekać o trzy dni dłużej. Wszystko zależy od tego, czy w danym urzędzie stanu cywilnego jest nasz akt stanu cywilnego w formie papierowej. Czasem również może się zdarzyć, że kierownik urzędu odmówi nam wydania takiego zaświadczenia. W takim przypadku mam aż 14 dni na odwołanie się od decyzji.

Listowne złożenie wniosku o zaświadczenie o stanie cywilnym

Jeśli nie mamy możliwości, aby udać się do urzędu osobiście, zawsze możemy wysłać pismo. Mamy prawo je nadać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Musimy także uiścić opłatę skarbową w wysokości 38 złotych. W celu dopełnienia wszystkich formalności, musimy dostarczyć potwierdzenie o dokonaniu opłaty skarbowej, a także pobrać i wypełnić wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym. Znajdziemy go tutaj – Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym 

Aleksandra S.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Biologia Medyczna. Ma słabość do dobrego jedzenia, podróży oraz zwierząt.