Upadłość konsumencka – Nowelizacja ustawy. Czym jest Prawo upadłościowe?

W dniu 31 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej, która w znaczący sposób zmieniła sytuację niewypłacalnych osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nowelizacja prawa upadłościowego zbliża się „wielkimi krokami”.

Zmiana ta spowodowała wzrost składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również prowadzonych postępowań upadłościowych. Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej popularna. W 2017 r. złożono 11 120 wniosków, ogłoszono upadłości u 5 470 osób. 2018 r. był rokiem rekordowym i odpowiednio zostało złożonych 12 719 wniosków, przy czym upadłości konsumenckich ogłoszonych 6 552.

 

W związku z powyższym widać gołym okiem, że popularność instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce cały czas rośnie. Ale również można zauważyć, że ogłaszanych upadłości w stosunku do ilości złożonych wniosków waha się w granicach 50%. I tutaj powstaje pytanie, czy to jest dużo, czy mało.
Moim zdaniem z odpowiedzią na to pytanie przyjdzie nam poczekać co najmniej rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe, która, jak napisałem we wstępie, zbliża się „wielkimi krokami”.

Upadłość konsumencka

Na koniec, poniżej przedstawię kilka istotnych zmian, które pojawiły się w projekcie nowej ustawy:

  • wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego – komisarza,
  • możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do
    minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego,
  • rezygnacja z konieczności badania przez sąd – na etapie ogłaszania upadłości – zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności,
  • będzie możliwe zaproponowanie szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”),
  • możliwość umorzenia zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która nie będzie miała charakteru trwałego,
  • ponadto, wprowadza się zasadę, że zgłoszenia wierzytelności powinny być składane bezpośrednio doradcy
    restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.

 


Powyższy tekst został opracowany przez specjalistę ds. upadłości konsumenckiej, Pana Kamila Perlika.

http://www.kancelarialibero.pl