Światowy Dzień Fotografii – poniedziałek 19 sierpnia

Fotografia jest dziedziną wynalezioną i funkcjonującą w naszej kulturze od ponad 150 lat. Rewolucją w fotografii stało się wynalezienie telefonu komórkowego umożliwiającego wykonywanie, gromadzenie i upowszechnianie zdjęć w każdej chwili. W poniedziałek 19 sierpnia świętujemy Światowy Dzień Fotografii. Czy jest to święto jedynie profesjonalnych fotografów?

 

Kilka słów historii

Według źródłosłowu, fotografia oznacza pisanie światłem. Czym jest zatem fotografia? Słowo to wprowadził John Frederick Herschel około 1840 roku na oznaczenie grupy technik obrazowania, takich jak dagerotypia czy heliografia, które stanowią różne procesy uzyskiwania obrazu. Za datę powstania fotografii zwykło się przyjmować rok 1839, czyli rok ogłoszenia przez Louis’a Jacques’a Dagguerre’a wynalazku dagerotypu w Akademii Francuskiej. Niemniej jednak niektórzy historycy i teoretycy fotografii wyznaczają początek fotografii na rok 1926 lub 1927, kiedy to powstała heliografia Joseph’a Niepce’a. Dodatkowo pod uwagę brana jest także data wykonania przez William’a Talbot’a pierwszej fotografii opartej na metodzie negatyw-pozytyw (metodę zaprezentował publicznie 25 stycznia 1839 roku) lub też wykonanie pierwszego dagerotypu przedstawiającego człowieka (1838 rok). Niezależnie od tego, którą datę przyjmiemy jako początkową, historia fotografii sięga pierwszej połowy XIX wieku.

Światowy Dzień Fotografii

Co ważne święto to obchodzone jest na pamiątkę przekazania wynalazku fotografii całemu światu. Dziś fotografia jest dobrem powszechnym, a internet rzuca wyzwanie każdemu, kto tylko mianuje się fotografem.

Fotograficzne ciekawostki

Czy wiesz, że…?

  • pierwsze zdjęcie w Polsce wykonał prawdopodobnie w 1839 roku Jędrzej Radwański – fizyk z Kielc
  • fotografia z lotu ptaka – pierwsza powstała w 1858 roku i przedstawiała widok Paryża
  • pierwszą światową fotografię kolorową wykonano w 1861 roku
  • polska pierwsza fotografia kolorowa przedstawiała krakowskie kwiaciarki i była autorstwa Tadeusza Rzący
  • najdroższe zdjęcie świata kosztowało 6,5 miliona dolarów i przedstawiało podziemną jaskinię szczelinową kształtowaną przez miliony lat przez wodę
  • najdroższy aparat fotograficzny kosztował 2,16 miliona euro – był to model Leici z 1923 roku
  • największą na świecie kolekcję aparatów fotograficznych ma hindus Dilish Parekh, ponad 4 tysiące zbiera od 1979 roku.

Podsumowując, fotografowanie jest dziś masową rozrywką. Dostępność aparatów fotograficznych i powszechność aparatów wbudowanych w telefony komórkowe sprawiły, że fotografem jest dziś każdy. Być może Światowy Dzień Fotografii jest świętem nas wszystkich?

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.