Składka ZUS poszła w górę. Ile zapłacimy w 2020 roku?

Składka ZUS poszła w górę, to największy wzrost od lat! O ile więcej będziemy musieli zapłacić? Łukasz Kozłowski poinformował, że to najwyższy wzrost jak jest o 11 lat. Ile wyniesie składka zdrowotna oraz inne składki na ZUS w obecnym roku? Podajemy informacje, jakie przekazał Główny Urząd Statystyczny.

Składka zdrowotna 2020

Składka ZUS poszła w górę najwięcej od 11 lat. Według Głównego Urzędu Statystycznego, średnia pensja, jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, w IV kwartale ubiegłego roku wynosiła 5368,01 zł. Na podstawie właśnie tej kwoty, wylicza się składkę zdrowotną. Długo żyliśmy w niepewności, ile będzie wynosić składka zdrowotna na rok 2020. Wynosi ona 75% średniego wynagrodzenia, jakie mieliśmy w IV  kwartale ubiegłego roku. Natomiast jeśli chodzi o samą składkę, to jest to 9% liczonych od podstawy. Co daje nam kwotę 362,34 zł, właśnie tyle będą musieli zapłacić przedsiębiorcy w 2020 roku.

Składka ZUS poszła w górę

Przedsiębiorcy w 2020 roku będą musieli zapłacić o 8,7% więcej, niż w ubiegłym roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich i ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej podają:

W ujęciu procentowym to największy wzrost od 8 lat, a kwotowo – od 11 lat

Jeśli chodzi o resztę składek ZUS dla przedsiębiorców w roku 2020, wyglądają one w następujący sposób, składka:

  • zdrowotna – 362,34 zł (poszła w górę o 20,02 zł)
  • emerytalna – 612,19 zł (poszła w górę o 54,11 zł w porównaniu do 2019 r.)
  • na Fundusz Pracy – 76,84 zł (poszła w górę o 6,79 zł)
  • rentowa – 250,90 zł (poszła w górę o 22,18 zł)
  • wypadkowa – 52,37 zł (poszła w górę o 4,62 zł)
  • wypadkowa – 52,37 zł (poszła w górę o 4,62 zł)

Podstawa innych składek, niż zdrowotnej, wyliczana jest w oparciu o rządowe prognozy dotyczące średniego wynagrodzenia. Projekt budżetu zakłada, że w przyszłym roku będzie to kwota 5227 zł. Jeśli chodzi o podstawę wymiaru składek, wyniesie 60%, co da nam 3136,20 zł.

 

Mały ZUS

Całe szczęście, mimo że składka ZUS poszła w górę, początkujący przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mogli liczyć na mały ZUS. Będą oni zobowiązani do opłacania tylko i wyłącznie składki zdrowotnej, która wyniesie 362,34 zł na miesiąc (przez okres 6 miesięcy).

Aleksandra S.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Biologia Medyczna. Ma słabość do dobrego jedzenia, podróży oraz zwierząt.