Rekordowe bezrobocie w Polsce – pod koniec roku może sięgnąć nawet 8%

Rekordowe bezrobocie w Polsce

Rekordowe bezrobocie w Polsce! Od kilku miesięcy rośnie liczba osób niezatrudnionych. W marcu ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 5,2%, a w ubiegłym miesiącu już 6,1%. Szacuje się, że do końca roku może wzrosnąć nawet do 8%.

Rekordowe bezrobocie w Polsce

Na samym początku warto sprecyzować kim dokładnie jest bezrobotny. To osoba niezatrudniona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Ponadto jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Jak podaje art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to osoba w wieku 15-74, która w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w badanym tygodniu lub następnym. Bezrobotnym określa się także tego, który nie pracuje, ale ma zapewnione zatrudnienie i oczekuje na jej rozpoczęcie nie dłużej niż 3 miesiące. Długotrwale bezrobotny nie ma pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

ZOBACZ TAKŻE MINISTER ZDROWIA ZMIENIA ZASADY – KWARANTANNA I IZOLACJA BĘDZIE KRÓTSZA

Lipiec jest czwartym miesiącem z rzędu, w którym rośnie bezrobocie. Jak informuje GUS, wskaźnik osiągnął w lipcu aż 6,1%. Szacuje się, że do końca roku może być to nawet 8%. Warto zaznaczyć, że państwo przekazało aż 130 mld złotych na ratowanie miejsc pracy. 

W związku z tym, że środki powinny być wydatkowane zgodnie z planem przeznaczenia, obecnie jesteśmy na etapie sprawdzania, jak zostały wykorzystane – komentuje Marlena Maląg – minister rodziny, pracy i pomocy społecznej.

Nie sposób zapomnieć również o wykresie przedstawiającym bezrobocie przedstawionym w „Wiadomościach” na TVP.

Pierwsze dwie kolumny są tej samej wielkości i prezentują dane z lipca i czerwca 2020. Są zgodne z prawdą, ponieważ różnica między nimi to zaledwie setne procenta. Trzeci słupek również jest prawdziwy, ale przedstawia dane z 2019 roku. Warto zaznaczyć, że to jedne z najniższych wartości odnotowanych w naszym kraju. Jednak czy jest konieczna w tym zestawieniu? Dla mniej spostrzegawczych może okazać się to sprytną sztuczką, by uwierzyć, że sytuacja wcale nie jest taka zła. A przypomnijmy, że wskaźnik bezrobocia w naszym kraju jest obecnie rekordowy.

źródło: twitter.com, next.gazeta.pl

 

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.