Ponad połowa Polaków chce zakazu reklamy alkoholu

Prawie 60%

Ponad połowa Polaków chce zakazu reklamy alkoholu – wynika z najnowszego raportu CBOS. Co więcej, aż 91% ankietowanych uważa, że nadużywanie alkoholu w Polsce jest dużym problemem. Ponadto zdecydowana większość Polaków opowiada się za skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Niskie ceny alkoholu

Z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 47% ankietowanych uważa ceny alkoholu za niskie, a jedynie co trzeci Polak deklaruje, że jest drogi. Warto jednak zauważyć, że osoby przekonane o wysokich cenach to zwykle niewykwalifikowani robotnicy, osoby bezrobotne lub młodzi. Natomiast mieszkańcy miast ponad półmilionowych uważają zupełnie inaczej.

Dodatkowo, ponad 80% Polaków twierdzi, że nigdy nie kupuje alkoholu w sklepach sprzedających go przez całą dobę ani na stacjach benzynowych (83%). Mniej niż pół procent ankietowanych deklaruje, że robi to często (0,4%), a 16% – rzadko. Warto zauważyć, że alkohol w sklepach czynnych całą dobę lub na stacjach benzynowych kupują  najczęściej uczniowie i studenci. Ponad jednej trzeciej osób w wieku 25–34 lata (34%) i pracujących na własny rachunek (39%) zdarza się przynajmniej od czasu do czasu kupować alkohol w takich miejscach.

Większość Polaków uważa, że liczbę całodobowych punktów sprzedaży alkoholu w ich okolicy należy pozostawić bez zmian (67%), ale prawie co piąty badany (18%) jest zdania, że lepiej byłoby ją zmniejszyć.


ZOBACZ TAKŻE: NAUKOWCY ODKRYLI KOLEJNE POZYTYWNE WŁAŚCIWOŚCI PIWA

Nadużywanie alkoholu

W naszym kraju utarł się powszechny pogląd, że Polacy nadużywają alkoholu. Co ciekawe, częściej myślą tak kobiety niż mężczyźni. Ponad połowa, bo prawie 60% mieszkańców naszego kraju chce całkowitego zakazu reklamy alkoholu. 

Aż 82% Polaków opowiada się za skuteczniejszym egzekwowaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Niemal powszechne jest poparcie dla kampanii społecznych i działań edukacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. W sumie popiera je 90% Polaków.

Reasumując, Polacy widzą potrzebę wprowadzania ograniczeń lub skuteczniejszego egzekwowania dotychczasowych regulacji związanych z dystrybucją i spożyciem alkoholu. Warto dodać, że badanie przeprowadzono w dniach 3 – 10 października 2019 roku, a grupa badawcza liczyła 965 dorosłych osób.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.