Polacy w czołówce najbardziej zadowolonych narodów

Polacy w czołówce

Polacy w czołówce najbardziej zadowolonych narodów. Badaniem satysfakcji z życia zajął się Eurostat. Ankietowani odpowiadali na pytanie: „Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego życia?” i oceniali poziom szczęścia w skali od 0 do 10. Na pierwszym miejscu rankingu znaleźli się mieszkańcy Finlandii. 

Polacy w czołówce rankingu

Eurostat przeprowadził badanie dotyczące zadowolenia ze swojego życia. Ankietowani pochodzili z całej Europy, a wymogiem koniecznym był wiek powyżej 16 lat. Każdemu badanemu zadano pytanie: „Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego życia?”. Respondenci musieli ocenić poziom zadowolenia w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „w ogóle niezadowolony”, a 10 „w pełni zadowolony”. Średni wynik z całej Europy wyniósł 7,3. Dla porównania, w roku 2013 średnia wyniosła 7. Ponadto, Polacy ocenili swoją radość na 7,8, co dało 5 miejsce w rankingu. Kolejnym etapem badania było sprawdzenie zadowolenia w sferze finansów. W 2013 roku ankietowani ocenili swoją sytuację na 6, natomiast w 2018 roku wynik ten wzrósł aż o 0,5. Klasyfikacja wszystkich krajów Europy przedstawia się następująco:

Ranking

ZOBACZ TAKŻE: NOWE BADANIA POKAZUJĄ, ŻE IM WIĘCEJ KOBIET ZASIADA W ZARZĄDZIE SPÓŁEK, TYM BARDZIEJ SPADA ICH WYCENA

Najwyższy wzrost odnotowano w Bułgarii

Najszczęśliwszym narodem są Finowie, a poziom szczęścia średnio ocenili na 8,1. Kolejne miejsca należą do Austrii, Danii, Polski i Szwecji. Najbardziej zadowoleni z sytuacji finansowej okazali się mieszkańcy Danii, Finlandii i Szwecji. We wszystkich trzech krajach średnia ocen respondentów kształtowała się na poziomie 7,6. Najsłabiej sferę pieniężną ocenili mieszkańcy Bułgarii: 4,3. Kolejni są Grecy, Chorwaci i Litwini. W tej kategorii Polska znajduje się w centralnej części rankingu. Średnie zadowolenie z finansów gospodarstwa domowego ocenili na 6,3. Dla porównania, w 2013 roku było to 5,7. Co więcej najwyższe wzrosty odnotowano w Bułgarii (+0,9) i na Cyprze (+0,5), a spadek miał miejsce w Danii, na Łotwie i w Holandii (wszystkie – 0,3), na Litwie i w Luksemburgu (o – 0,2).

Źródło zdjęcia: forsal.pl

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.