Naruszenie RODO – jak i gdzie zgłosić naruszenie

Jeżeli czujesz, że w Twoim otoczeniu nastąpiło naruszenie RODO – nie czekaj! Zgłoś to do odpowiedniego urzędu. W dzisiejszych czasach coraz więcej mamy przypadków wycieku i udostępnienia danych poufnych lub wrażliwych, dlatego warto wiedzieć jak i gdzie zgłosić takie naruszenia.

 

Czym jest naruszenie RODO

Przez naruszenie danych osobowych rozumie się działanie prowadzące do zniszczenia, zmiany, utraty lub nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych. Wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych należy zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powinny być one zgłaszane niezwłocznie, ale najlepiej nie później niż 24 godzinypo wykryciu naruszenia.

Czym skutkuje naruszenie RODO?

Naruszenie RODOskutkuje naruszeniem integralności danych osobowych (zniszczenie, zmodyfikowanie lub ich utracenie). Może to prowadzić także do nieuprawnionego zapoznania się z danymi przez osoby trzecie. Należy niezwłocznie poinformować osoby, których wyciek danych dotyczy. Szczególnie jeśli może to skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Jak złożyć skargę?

Wszczęcie postępowania nie podlega opłacie. Należy w tym celu złożyć do Prezesa Urzędu skargę w formie tradycyjnej czyli papierowej. Musi ona zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania składającego skargę
  • odręczny podpis
  • dokładny opis naruszenia
  • wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga
  • żądania jakie rości składające wobec organu.

Jeżeli posiadasz dowody, powinieneś załączyć je do składanej skargi.

Naruszenie RODO drogą elektroniczną

Skargę na naruszenie RODO możesz także złożyć drogą elektroniczną. Dodatkowo musi ona być podpisana podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Pamiętaj także o podaniu swojego adresu elektronicznego.

Reasumując, mimo, że przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ten proces jest zaburzony. Niezależnie czy zawinił czynnik ludzki czy pozaludzki. Może to być przyczyna techniczna, cyberatak lub błąd ludzki. W każdym z tych wypadków masz pełne prawo do ochrony swoich danych.

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.