Młodzieżowy strajk klimatyczny w Warszawie

Już niebawem odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie. Co ważne, w tym roku przebiegnie pod nazwą „Protest Tysięcy Miast”. Sprawdź kiedy odbędzie się strajk i jakie są postulaty młodych ludzi.

 

Młodzieżowy strajk klimatyczny w Warszawie

Kolejny raz na ulicę wyjdą miliony uczniów, studentów, rodziców i osób starszych. Wszyscy oni chcą pokazać, że nie zgadzają się na bierność rządzących wobec kryzysu klimatycznego,który nieustannie się pogłębia. Marsz przejdzie przez Warszawę 20 września.

Trasa i czas trwania marszu

Młodzieżowy strajk klimatyczny w Warszawie rozpocznie się w piątek 20 września o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 14:00. Co ważne jednocześnie w wielu miastach całego świata odbędą się strajki młodych – uczniów i studentów, ale także ich rodziców czy dziadków. Naturalnie data nie jest przypadkowa. 20 września jest bowiem ostatnim piątkiem przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku. To tam politycy będą decydować o losach naszej planety. Już niebawem młodzi ogłoszą trasę strajku. Na ten moment nie znamy jeszcze przebiegu trasy.

Postulaty młodzieżowego strajku klimatycznego
  1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
  2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
  3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
  4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.
  5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
  6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.
Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.