Jak zmienić numer PESEL. Sprawdź, czy możesz zmienić PESEL

Numer PESEL jest nam niesamowicie potrzebny. Zawiera w sobie dwie bardzo ważne informacje o nas: datę urodzenia, a także płeć. Kiedy możemy i jak zmienić numer PESEL? Są sytuacje, w których można to zrobić.

Kiedy możemy ubiegać się o zmianę numeru PESEL?

Jesteśmy upoważnieni do innego numeru, tylko i wyłącznie w określonych okolicznościach. Jeżeli zmieniamy datę urodzenia bądź płeć, możemy ubiegać się o zmianę numeru. Także jeśli doszło do tego, że podaliśmy błędne informacje przy nadaniu numeru PESEL lub urzędnik popełnił błąd podczas wpisywania danych do systemu, również przysługuje nam prawo, aby zmienić numer PESEL. Wyjątkiem jest na przykład sytuacja, w której adoptujemy dziecko. Jeżeli zmiana numeru PESEL jest powiązana z nadaniem nowego aktu urodzenia, nie musimy nic zgłaszać. Wszystko zostanie zrobione za nas automatycznie.

Jak zmienić numer PESEL?

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna, a jedyne czego potrzebujemy, to odpowiednio wypełniony wniosek. Możemy go złożyć bezpośrednio do Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Jeżeli wysyłamy go właśnie w to miejsce, musimy przygotować podanie o zmianę numeru PESEL. W pozostałych okolicznościach, nie jest nam nic do tego potrzebne. Bowiem Urząd stanu cywilnego bądź urząd gminy, zrobi za nas wszystkie formalności. W przypadku, w którym zmieniamy datę urodzenia albo płeć, musimy przedstawić dokumenty, które to potwierdzą. To wszystko!

Kto jest uprawniony do zmiany numeru PESEL?

Tylko i wyłącznie minister właściwy do spraw informatyzacji może zmienić numer PESEL, jeśli otrzyma odpowiedni do tego wniosek. Takie pismo może być wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, urzędu gminy, a także ministerstwa cyfryzacji. Jak zmienić numer PESEL – całością sprawy zajmie się odpowiedni urzędnik, my tak naprawdę nie musimy nic robić. Kierownik urzędu stanu cywilnego zmieni nam numer PESEL w przypadku, w którym dotyczy to zmiany daty urodzenia lub płci. Urząd gminy zajmuje się sprawami, w których zaszła pomyłka podczas wprowadzania danych do systemu. Natomiast ministerstwo cyfryzacji zajmuje się taką sprawą, tylko w przypadku, w którym wniosek napłynął przed 1 marca 2015 roku i to bezpośrednio do MC.

źródła zdjęć: 6krokow, u-work

Aleksandra S.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku Biologia Medyczna. Ma słabość do dobrego jedzenia, podróży oraz zwierząt.