Ekwiwalent za urlop – co to, jak go obliczyć i kiedy go dostajemy?

Ekwiwalent za urlop – czym jest? Jak go obliczyć? Co zrobić, aby go otrzymać? Bardzo często zdarza się, że odchodząc z pracy nie wykorzystaliśmy naszych wszystkich dni urlopowych. Jeśli pracodawca nie wyśle nas na urlop, mamy prawo do otrzymania pieniędzy za zaległe dni wolne.

Ekwiwalent za urlop 2019 – co to jest?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nic innego jak zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni wolne. Taką możliwość rozliczenia między pracodawcą a pracownikiem definiuje kodeks pracy. Powinniśmy zatem dostać tyle pieniędzy, ile wynosi równowartość niewykorzystanego prawa do zrobienia sobie wolnego od pracy. Ważne jest to, że pieniądze należą się nam nie tylko za bieżący rok rozliczeniowy i urlopowy, lecz także za lata poprzednie. Jeśli ktoś był bardzo oszczędny co do wykorzystywania urlopu, podczas odejścia z pracy może liczyć na naprawdę pokaźny zastrzyk gotówki.

Ekwiwalent za urlop 2019 – kiedy wypłacić?

W myśl ustawy o pracy, ekwiwalent powinien być wypłacany w dniu rozwiązania umowy.

Ekwiwalent za urlop 2019 – jak obliczyć?

Obliczenie ekwiwalentu wcale nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Pod uwagę należy wziąć jednak nie tylko stałą pensję, ale również wartości – potocznie mówiąc – ruchome. Mianowicie, chodzi o ewentualne premie, ewentualne pieniądze za nadgodziny, prowizje, a także godziny nocne (które są inaczej płatne).

Jasne jest zatem, że po uwzględnieniu wszystkich składników wypłaty, ta każdego miesiąca może być inna. Jak zatem określić podstawę ekwiwalentu? Należy wziąć pod uwagę ostatnie 3 miesiące pracy i z nich wyciągnąć średnią wartość – właśnie to będzie kwota bazowa. 

Później należy się zabrać za wyliczenie współczynnika ekwiwalentu. Tutaj trzeba się już nieco pobawić – od pełnego roku kalendarzowego (liczba wszystkich dni) należy odjąć wszystkie niedziele, święta oraz dni wolne od pracy (w cyklu pracy pięciodniowym w skali tygodnia). Otrzymany wynik dzielimy przez 12. W latach 2013 i 2014, jak podaje serwis infor.pl, współczynnik ten wyniósł odpowiednio 20,92 oraz 20,83.

Jak natomiast obliczyć ekwiwalent za jeden, wybrany dzień? To bardzo łatwe – podstawę dzielimy przez współczynnik. Idąc tym tropem, możemy także obliczyć ekwiwalent za godzinę pracy. Wtedy kwotę za jeden dzień, dzielimy przez 8 (godzin). 

Bartek Z

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo sportowe. Pasjonat piłki ręcznej oraz piłki nożnej.