Jak obliczyć wskaźnik BMI? Poznaj wzór i zrób to sam!

I hurried into the Learnguidepdf local department store to grab1 some last minute Chirsmas Learnguidepdf gifts. EX200 exam I EX200 exam looked at EX200 exam Testprepwell all the people and grumbled2 to 300-320 dumps pdf myself. I would be 300-320 dumps pdf in here forever Testprepwell and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all EX200 exam the people to the Testprepwell toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself EX200 exam at the prices 200-105 dumps 200-105 dumps 200-105 dumps 70-697 dumps of 200-105 dumps all 300-320 dumps pdf these toys, 300-320 dumps pdf and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of the corner 300-320 dumps pdf of my eye 70-697 dumps I saw a 70-697 dumps little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her 300-320 dumps pdf hair and he held 200-105 dumps her so gently. I 70-697 dumps could not seem Learnguidepdf to help myself. I just kept loking over at the little 70-697 dumps Testprepwell boy and wondered who the doll was for. 200-105 dumps I watched him turn to a woman and Learnguidepdf he called his aunt by name and said, „Are 70-697 dumps 200-105 dumps you sure I don’t have enough money?” She replied Microsoft 70-533 Exam a bit impatiently, EX200 exam „You know that Microsoft 70-533 Exam you don’t 300-320 dumps pdf have EX200 exam enough money Learnguidepdf for Testprepwell it.” The aunt told the little boy not to 200-105 dumps go anywhere that she Testprepwell had to go and get some other things and would be back in a few Microsoft 70-533 Exam minutes. Microsoft 70-533 Exam And then she left EX200 exam the 200-105 dumps aisle. The boy continued 300-320 dumps pdf to hold the doll. After a bit I asked Testprepwell the boy who the doll Learnguidepdf was 70-697 dumps for. He said, „It is 70-697 dumps the doll my sister wanted Testprepwell so Learnguidepdf badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. „I Learnguidepdf told him that maybe Santa was EX200 exam going to bring it . He said, „No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take to her. „I Testprepwell Learnguidepdf asked him where his EX200 exam Microsoft 70-533 Exam siter was. He looked at me with the saddest eyes and said, „She was gone to be Microsoft 70-533 Exam with Microsoft 70-533 Exam Jesus.

My Daddy says that Microsoft 70-533 Exam Mamma 70-697 dumps is going to have to go be 300-320 dumps pdf with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, „I told my Learnguidepdf Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell her 70-697 dumps to wait till EX200 exam I 200-105 dumps got back from the store.” Then he EX200 exam asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some EX200 exam picture he’d had taken at the front of the store. He said, „I want my Mama to take this with Testprepwell her so the dosen’t ever forget me. I Learnguidepdf love my Mama so very much and I wish she dind 70-697 dumps not have to leave me.But Daddy says she will need to be with my EX200 exam 200-105 dumps sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he Microsoft 70-533 Exam was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, „Shall 70-697 dumps we count that miney Microsoft 70-533 Exam one more time?” He grew excited and said, „Yes,I just know 300-320 dumps pdf it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we began to count it . Testprepwell 300-320 dumps pdf Of course it 300-320 dumps pdf was plenty for the doll. He softly 200-105 dumps said, „Thank you Jesus EX200 exam for giving me enough Microsoft 70-533 Exam money.” Then the boy said, „I just asked Jesus to Testprepwell give me enough money to buy this doll so Mama can take it Learnguidepdf with her to give Learnguidepdf 70-697 dumps Microsoft 70-533 Exam my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask Testprepwell Microsoft 70-533 Exam him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, Microsoft 70-533 Exam but he gave Microsoft 70-533 Exam Microsoft 70-533 Exam me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. „In a few minutes the aunt came back and I wheeled 70-697 dumps my cart away. I could 200-105 dumps not keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a Learnguidepdf ttally 300-320 dumps pdf different spirit than when I had 300-320 dumps pdf started. And I Testprepwell kept remembering a story I had seen in the newspaper 200-105 dumps several days earlier about EX200 exam a drunk driver hitting 70-697 dumps a car and killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove Learnguidepdf the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support and the young woman had Testprepwell died. I could not forget the little boy and Testprepwell just kept wondering if the two were Learnguidepdf somehow connected. Later that day, I could not help myself and I went out and bought aome white roses 200-105 dumps 70-697 dumps and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left 300-320 dumps pdf there in tears, thier life 300-320 dumps pdf changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 200-105 dumps the life of that little boy to pieces.

Wielu z nas bardzo często zastanawia się jak obliczyć wskaźnik BMI, aby uzyskać rzetelny wynik. Jeśli zna się odpowiedni wzór i ma pod ręką kalkulator nie ma w tym nic zupełnie trudnego! Dzięki temu dowiemy się, czy masa naszego ciała jest prawidłowa i aby na pewno nie trzeba zastosować zmian w sposobie odżywiania.

Co to jest BMI?

Jest nazywane także wskaźnikiem masy ciała i Queteleta II. To współczynnik masy ciała podany w kilogramach, podzielony przez wysokość do kwadratu w metrach. Ma ono znaczenie w przypadku oceny zagrożenia różnymi chorobami związanymi z otyłością i nadwagą. Na przykład cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i miażdżycą. Jeśli jego wartość jest podwyższona, może grozić to zapadnięciem na jedną z nich.

BMI wzór

Z tego samego wzoru mogą korzystać za równo dorośli mężczyźni, jak kobiety. Wystarczy znać swoja wagę i wzrost. Na podstawie proporcji opisuje on zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, ale jego autor uważa, że w odniesieniu do pojedynczych jednostek nie daje on tak precyzyjnych odpowiedzi, jak do bardziej licznych grup ludzi. Poniżej przedstawiamy dokładny wzór:

Kalkulator BMI

Jeśli sami nie chcemy zajmować się matematycznymi rachunkami, możemy skorzystać z gotowych już kalkulatorów wyliczających za nas wskaźnik masy ciała. Na wielu stronach internetowych znajdują się ułatwiające to zadanie pomoce. Dodatkowo znajdziemy tam też opis wyniku, który powstał po przeliczeniu naszych danych i normy, jakie występują.

BMI u dzieci

Co ciekawe, chcąc poznać BMI u dzieci nie powinno się korzystać z tego same wzoru co w przypadku dorosłych. Jednak po modyfikacjach i naniesieniu na niego siatek centylowych jest już to możliwe. Jednakże opis wyniku różni się w przypadku dziewczynek i chłopców. Wspomniane siatki centylowe znajdują się na końcu książeczki zdrowia najmłodszych i wcale nie są tak trudne do rozszyfrowania, jak wydaje się na pierwszy rzut oka.

Teraz już wiesz, jak obliczyć wskaźnik BMI i sprawdzić, czy Twoja waga jest proporcjonalna do wzrostu!