Skazany na wegetację – chciał odejść z wojska

Skazany

Skazany przez chiński rząd, ponieważ chciał odejść z wojska. Zhang zaciągnął się do wojska we wrześniu jako ochotnik. Kiedy zrezygnował otrzymał mnóstwo zakazów oraz kar, a ponadto musi zapłacić odszkodowanie dla wojska w wysokości 54 tysięcy juanów, czyli około 30 tysięcy złotych.

Skazany na wegetację

Zhang zaciągnął się wojska we wrześniu. W Chinach każdy mężczyzna w wieku 18-22 podlega poborowi i musi zarejestrować się w odpowiedniku polskich Wojskowych Komend Uzupełnień. Nie ma jednak obowiązkowej służby wojskowej i poboru, ponieważ chętnych do dobrowolnej służby jest znacznie więcej niż potrzebują liczące około dwa miliony ludzi siły zbrojne.

Jak opisuje „PLA Daily”, Zhang w pierwszym miesiącu wstępnego szkolenia „nie był w stanie zaadoptować się do życia wojskowego i związanych z nim wyrzeczeń oraz obciążeń”. Postanowił, że nie chce służyć. Pomimo cierpliwego nakłaniania przez przełożonych, trwał przy swoim postanowieniu. Zorganizowano również spotkanie jego rodziców oraz oficerów, na którym poinformowano go o wszystkich konsekwencjach jego decyzji. Pomimo tego 25 listopada został wyrzucony z wojska.

Przez dwa lata nie wyjedzie za granicę, nie wyjedzie nawet ze swojego miasta. Ponadto wyrzucono go z uczelni, do której już nie wróci. To tylko bardzo mała część długiej listy kar nałożonych na młodego Chińczyka za to, że po miesiącu zdecydował się zrezygnować ze służby wojskowej.


ZOBACZ TAKŻE: ERDOGAN ZAAPELOWAŁ O PRZESIEDLENIE SYRYJSKICH UCHODŹCÓW

Konsekwencje:

Dożywotnie umieszczenie na liście osób „poważnie zdyskredytowanych”, wpisanie do kartoteki jego rodziny, że „odmówił służby wojskowej”. Dodatkowo pozbawienie preferencyjnego traktowania (nie sprecyzowano jakiego) ze względu na wstąpienie do wojska

Dożywotni zakaz służby w administracji państwowej oraz pracy w przedsiębiorstwach państwowych, nawet tymczasowo

Dwuletni zakaz podróży zagranicznych, zakupu biletów na krajowe połączenia lotnicze, długodystansowe połączenie kolejowe oraz autobusowe

Dwuletni zakaz zakupu nieruchomości, brania kredytu, zakupu ubezpieczenia oraz zakładania działalności gospodarczej

Usunięcie ze studiów, które rozpoczął przed zgłoszeniem się do wojska, dwuletni zakaz rozpoczynania nowych oraz anulowanie wyników jego egzaminów

Nałożenie grzywny i konieczności zapłaty odszkodowania dla wojska w łącznej wysokości 54 tysięcy juanów (około 30 tysięcy złotych)

Napiętnowanie w mediach państwowych oraz społecznościowych

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.