Pociął twarz swojej żonie. Wszystko dlatego, że chciała rozwodu

I hurried into SSCP exam certification SSCP exam certification the local department OG0-093 exam dumps store to grab1 some last AWS-SYSOPS Dumps minute Testprepwell Chirsmas 70-480 70-480 study guide gifts. SSCP exam certification I looked at AWS-SYSOPS Dumps all the people and grumbled2 to myself. Learnguidepdf I would be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a AWS-SYSOPS Dumps drag. I kinda wished that I Testprepwell could just sleep through AWS-SYSOPS Dumps Chirsmas. But I hurried the best I could AWS-SYSOPS Dumps through all the Learnguidepdf people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids Learnguidepdf would even 70-480 70-480 study guide play whit4 them. Learnguidepdf I found myself in the doll aisle5. Out of the SSCP exam certification corner Learnguidepdf of my eye I saw a little boy about 5 70-480 70-480 study guide holding a lovely OG0-093 exam dumps doll.He kept touching6 her hair 300-075 vce and he Learnguidepdf held her so gently. I could not 70-480 70-480 study guide seem to help myself. I SSCP exam certification just kept loking over at the little boy and 300-075 vce wondered who the doll AWS-SYSOPS Dumps was for. 300-075 vce I watched him turn to a woman and he called his aunt OG0-093 exam dumps by name and said, „Are you sure I don’t have enough money?” She replied a AWS-SYSOPS Dumps bit impatiently, „You know that you don’t have enough money Testprepwell for it.” The Learnguidepdf Learnguidepdf aunt told the little boy not to go 70-480 70-480 study guide anywhere that she had OG0-093 exam dumps to go and SSCP exam certification get some other things and 300-075 vce would SSCP exam certification be 70-480 70-480 study guide back in a few minutes. And then she 300-075 vce left the aisle. The boy Learnguidepdf 300-075 vce continued to hold the Testprepwell doll. After a bit I asked the Testprepwell boy who the doll was for. He said, „It is the doll my sister wanted 300-075 vce so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. 300-075 vce „I told him that maybe Santa was OG0-093 exam dumps going to bring it . SSCP exam certification He said, „No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to Testprepwell take to her. „I asked him where his siter was. He SSCP exam certification looked at OG0-093 exam dumps me with OG0-093 exam dumps the saddest eyes and Learnguidepdf Testprepwell said, „She was Testprepwell gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.” My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, AWS-SYSOPS Dumps „I told my Daddy 70-480 70-480 study guide to tell my Mama not to SSCP exam certification go 70-480 70-480 study guide yet. I told him to tell her to wait till SSCP exam certification I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see AWS-SYSOPS Dumps his picture. I told him I’d Testprepwell love to. He pulled out OG0-093 exam dumps some picture he’d SSCP exam certification had taken at the front of the store. He said, „I want my Mama to take this with AWS-SYSOPS Dumps her so the dosen’t ever Testprepwell OG0-093 exam dumps forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says she will 70-480 70-480 study guide need to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked OG0-093 exam dumps the little boy, „Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, „Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his and we OG0-093 exam dumps began Learnguidepdf to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, „Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy OG0-093 exam dumps OG0-093 exam dumps said, „I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give my sister. 70-480 70-480 study guide And Testprepwell he heard my prayer. AWS-SYSOPS Dumps I wanted to ask OG0-093 exam dumps him AWS-SYSOPS Dumps give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose for my Mama. Learnguidepdf She loves white rose so 70-480 70-480 study guide much. „In a few minutes the aunt came back and I wheeled 300-075 vce my AWS-SYSOPS Dumps cart away. 300-075 vce I could not keep from thinking about the little SSCP exam certification boy OG0-093 exam dumps as I finished my shoppong AWS-SYSOPS Dumps SSCP exam certification in a ttally different 300-075 vce spirit than when I had started. And I kept SSCP exam certification remembering a story I had seen in the newspaper several 300-075 vce days earlier about a drunk driver hitting a car 70-480 70-480 study guide and 300-075 vce killing7 a little girl and the Mother was in serious 70-480 70-480 study guide 70-480 70-480 study guide AWS-SYSOPS Dumps condition. The 300-075 vce family Testprepwell Testprepwell was deciding on whether to remove 300-075 vce the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the SSCP exam certification Testprepwell paper where the family had disconnected the life support and the Learnguidepdf 70-480 70-480 study guide young OG0-093 exam dumps woman had 300-075 vce died. I could not forget AWS-SYSOPS Dumps the little boy and just kept wondering if Learnguidepdf the two were somehow connected. Later that day, I could Learnguidepdf not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a 70-480 70-480 study guide Testprepwell lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I Testprepwell left there Learnguidepdf in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Mężczyzna pociął twarz swojej żonie. Wszystko dlatego, że kobieta chciała wziąć z nim rozwód. Nie mogący pogodzić się z tym faktem jej mąż, dopuścił się bestialskiego ataku. Uderzenia zadawał rozbitą butelką, a czuć było od niego woń alkoholu. Tragedii zapobiegł 12-letni syn ofiary, który w czas podniósł alarm i spłoszył oprawcę.

Nie mógł pogodzić się z rozwodem

Cała sytuacja rozegrała się w Strzelcach Opolskich. Dramat miał miejsce nad rankiem w sobotę 22 czerwca. Poszkodowana przebywała w łazience, gdzie szykowała się do wyjścia. Jej dzieci w tym czasie stały. Z mężem nie mieszkała już od czasu, kiedy toczyła się sprawa rozwodowa. 

Jak sama zeznaje na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej”, usłyszała kroki. Była pewna że to jedno z dzieci, jednak w drzwiach pomieszczenia zobaczyła swojego męża. Ze względu na wcześniejsze groźby pod jej kątem właśnie ze strony 42-letniego mężczyzny, od razu przeczuwała najgorsze.

Pociął twarz swojej żonie

Mąż ofiary natychmiast ją zaatakował. Rozbitą butelką uderzał ją po twarzy oraz w jej okolicach. Mimo krzyku, próby obrony przez kobietę oraz błagania o zaprzestanie, ten nie dawał za wygraną. Podczas całej sytuacji oprawca wykrzykiwał, że nie godzi się na rozwód. Zaatakowana Pani Katarzyna opowiada, że w głowie miała najgorszy z możliwych scenariuszy. Na szczęście z pomocą przyszedł jej zaledwie 12-letni syn.

Zbudzony chłopiec o pomoc poprosił sąsiada. Jego działania spłoszyły napastnika. Chwilę później zaatakowana kobieta była opatrywana przez ratowników medycznych. Jak donosi „Fakt”, lekarze założyli jej na twarzy kilkadziesiąt szwów, a w tym czasie otrzymywała od męża kolejne wiadomości tekstowe z pogróżkami. 

Policja schwytała napastnika

Szczęśliwie, policja bardzo szybko zlokalizowała i ujęła sprawcę ataku. Błyskawicznie trafił on do policyjnego aresztu. Momentalnie też usłyszał zarzuty – mówi się, że odpowie za usiłowanie zabójstwa, co nie może dziwić i wydaje się odpowiednie w perspektywie czynów których się dopuścił. Teraz 42-latka czeka tymczasowy, 3-miesięczny areszt. Jego ofiara ledwo uszła z życiem, a co więcej – oskarżony nadal jej grozi. Obliguje go to do otrzymania jak najwyższej kary. Mówi się nawet o dożywociu. 

źródło zdjęć: fakt.pl

Bartek Z

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo sportowe. Pasjonat piłki ręcznej oraz piłki nożnej.