Czy straż miejska dostanie uprawnienia policji?

Straż miejska

Czy straż miejska dostanie uprawnienia policji? W przyszłym roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny skarbowy. Umożliwi to straży miejskiej walkę z tzw. szarą strefą. Do ich obowiązków będzie należało m.in. kontrola wydawanych paragonów na targowiskach czy ujawnianie nielegalnego obrotu papierosami, alkoholem czy paliwem. Jakie jeszcze zmiany wniesie nowa ustawa?

Braki w kadrach

Straże miejskie co roku odnotowują wzrost interwencji, szczególnie w dużych miastach. Przykładowo, w 2018 roku interweniowali ponad 627 tys. razy. Głównie dotyczyło to źle zaparkowanych samochodów. Warto dodać, że w największej straży miejskiej w Warszawie zatrudnionych jest jedynie 1363 strażników miejskich. Co ciekawe, wolnych jest jeszcze 209 wakatów. Referat prasowy warszawskiej straży informuje: „Jeśli ustawa zostanie zmieniona, funkcjonariusze zastosują się do wprowadzonych ewentualnych nowelizacji. Ustalenia katalogu kompetencji i uprawnień strażników miejskich/gminnych leży w kwestii ustawodawcy.”

Strażnicy wyposażeni są w kamerki nasobne tak samo jak policjanci. Natomiast mogą rejestrować obraz bez dźwięku. W ubiegłym roku Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi badał, czy umożliwić nagrywanie głosu, jednak prace zakończyły się bez rekomendacji.

Od nowego roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny skarbowy, która umożliwi straży walkę z tzw. szarą strefą – m.in. kontrolę wydawania paragonów na targowiskach czy ujawnianie nielegalnego obrotu papierosami, alkoholem czy paliwami.

Sprawa wywołała kontrowersje, bo dodatkowe kompetencje „skarbowe” nie są związane z porządkiem publicznym. Zgodnie z ustawą o strażach gminnych koszty związane z funkcjonowaniem straży są pokrywane wyłącznie z budżetu gminy. Administracja skarbowa miała za darmo przeszkolić chętnych strażników. Niestety resort finansów nie dał odpowiedzi w tej sprawie.

 


ZOBACZ TAKŻE: DONALD TRUMP POSTAWIONY W STAN OSKARŻENIA

Petycja w sprawie zrównania zadań straży miejskiej i policji
Do MSWiA wpłynęła petycja w sprawie zrównania zadań straży miejskiej i policji, w tym możliwości użycia broni. Wnioskodawcy uważają:

Możliwość wyposażenia strażnika gminnego w broń palną lub inne środki przymusu bezpośredniego tylko w szczególnych przypadkach sprawia, że w wielu sytuacjach znajduje się on w znacznie gorszej sytuacji niż policjant, mimo wykonywania podobnych zadań. Uboga w kompetencje i słabo uzbrojona straż miejska jest niejednokrotnie postrzegana jako nieefektywny organ, który generuje duże koszty, nieadekwatne do korzyści.

Stefan Silski, komendant straży gminnej w 30-tys. Komornikach w Wielkopolsce uważa, że straż miejska zajmuje się ochroną porządku publicznego, a nie bezpieczeństwem. Strażnicy posiadają pałki, kajdanki, gaz pieprzowy i paralizator. Dodaje, że postulat wyposażenia w broń jest chybiony. „Więcej kompetencji? Już jesteśmy mocno dociążeni obowiązkami – od kontrolowania śmieci, przez parkowanie na trawnikach, po pomoc bezdomnym i zwierzętom” – informuje.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.