Andrzej Duda honoris causa AWFiS w Gdańsku?

Andrzej Duda zaproponował kompromis

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu zdecyduje czy nadać wyróżniający tytuł Prezydentowi RP. Andrzej Duda honoris causa AWFiS w Gdańsku może zostać za sprawą decyzji władz uczelni.

 

 

Andrzej Duda honoris causa AWFiS w Gdańsku

Już w środę zapadnie decyzja czy Prezydent RP Andrzej Duda otrzyma tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Aby wszcząć postępowanie, musi być podjęta specjalna uchwała. Być może ruszy ona w najbliższą środę podczas posiedzenia senatu uczelni.

 

Posiedzenie senatu AWFiS

Posiedzenie senatu w tej sprawie odbędzie się w środę 5 lutego o godz. 11:00. Oprócz omówienia bieżących spraw zaplanowano także podjęcie uchwały, która ma rozpocząć procedurę nadania Andrzejowi Dudzie tytułu honorowego. Statut uczelni mówi o tym, że „tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje senat osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, sportowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego”.

 

Procedura nadawania honoris causa

Nadanie tytułu doktora honoris causa może się rozpocząć od wniosku, z którym może wystąpić nauczyciel akademicki zatrudniony na uczelni. Musi on przedłoży rektorowi wniosek w formie pisemnej. Oprócz tego musi też złożyć krótką informację o kandydacie wraz z uzasadnieniem. Uchwałę nadania tytułu honoris causa podejmuje się większością 3/5 głosów, podjętą w obecności co najmniej 80% członków senatu. Głosowanie nad nadaniem tytułu honoris causa jest jawne.

 

Dlaczego Andrzej Duda?

Andrzej Duda w 1991 roku podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w 1997 roku, a następnie zaczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego. Natomiast w styczniu 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na postawie rozprawy: „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym”. Co więcej, Prezydent RP nie jest jeszcze wyróżniony tytułem doktora honoris causa.

 

Honoris causa AWFiS

Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu ma na ten moment 11 doktorów honoris causa. Wśród nich są takie osoby jak: prof. Ferid Murad – noblista, wynalazca viagry, prof. Juri D. Kropotov – specjalista badań nad ludzkim mózgiem czy Irena Szewińska – uznawana powszechnie za najlepszą polską lekkoatletkę wszech czasów.

Źródło zdjęcia: wikipedia.pl

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.