Ukraina wymiera – przygnębiający sondaż

Ukraina

Ukraina wymiera – społeczność ukraińska stale się zmniejsza, ze względu na niski wskaźnik urodzeń w kraju. Według ekspertów, każda z rodzin powinna mieć 2,2 dziecka, aby zatrzymać spadek ludności. Na ten moment, rodziny posiadają średnio 1,4 dziecka. Ponadto, według Research&Branding Group, tylko 6% Ukraińców chce mieć dzieci w przyszłości.

Co piąta rodzina nie ma dzieci

Populacja Ukrainy cały czas się zmniejsza. To skutek spadku wskaźnika urodzeń. Eksperci uważają, że aby zatrzymać to zjawisko, każda rodzina powinna mieć 2,2 dziecka, jednak aktualna średnia wynosi 1,4. Socjologiczne badania na ten temat przeprowadziło Research&Branding Group. Trwało ono od 7 listopada do 18 listopada 2019 roku i dotyczyło 1805 respondentów w wieku 18 lat i starszych, metodą osobistych, sformalizowanych wywiadów twarzą w twarz. Próba reprezentuje populację Ukrainy według płci, wieku, rodzaju miejscowości i regionu zamieszkania (z wyjątkiem niekontrolowanych terytoriów Doniecka i Ługańska, Krymu i Sewastopola).

Z badań wynika, że jedynie 6% Ukraińców planuje dzieci w najbliższej przyszłości. Warto zaznaczyć, że osoby te nie chcą rodzić w swoim własnym kraju, ze względu na sytuację ekonomiczną. Ponadto, niemal co piąta ukraińska rodzina (19%) nie ma dzieci. Większość rodzin ma najczęściej jedno dziecko (32%) lub dwoje (29%). Znacznie mniej spotykane są takie, w których jest troje (6%) lub więcej (2%) dzieci.


ZOBACZ TAKŻE: DZIEŃ BABCI – POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI 

Kto ma najwięcej dzieci?

Czynnikami społecznymi, które w takim czy innym stopniu wpływają na liczbę dzieci w ukraińskich rodzinach, są wiek małżonków, charakter ich stanu cywilnego, poziom wykształcenia, poziom zamożności, rodzaj osiedlenia, a także region zamieszkania.

Najwięcej dzieci posiadają ludzie w wieku 60 lat i więcej (1,8), a najmniej w wieku 18-29 lat (0,5). W zależności od stanu cywilnego Ukraińców najwyższą średnią liczbę dzieci odnotowano wśród wdowców i wdów (1,8), a także wśród osób w związku małżeńskim (1,6) lub rozwiedzionych (1,4). Dzieci najrzadziej występują w rodzinach niezamężnych i niezamężnych (0,2). Więcej dzieci (1,5) mają osoby ze średnim i niższym wykształceniem, natomiast z wyższym: 1,2. Najwyższy średni poziom dzieci obserwuje się w rodzinach wiejskich (1,5), a najniższy w rodzinach mieszkańców ośrodków regionalnych (1.2). Największe rodziny można spotkać we wschodniej i zachodniej części Ukrainy (1,4 i 1,5).

Warto zauważyć, że na dziecko decydują się głównie małżeństwa (13%). Co ciekawe, osoby zamożniejsze nie planują rodziny, ponieważ wolą zarabiać pieniądze i rozwijać karierę. Większe rodziny niestety bardzo często są biedne.

Magdalena C

Z wykształcenia inżynier produkcji. Miłośniczka podróży i dokumentów kryminalnych.