Niebieska karta – co to jest, kto i komu ją wystawia?

Coraz częściej w świadomości ludzi funkcjonuje pojęcie „niebieska karta”. Kojarzy się ona z przemocą w rodzinie. Jest dokumentem służbowym wypełnianym przez policję w przypadku stwierdzenia przemocy. Sprawdź czym jest niebieska karta i kto ją otrzymuje. 

 

Czym jest niebieska karta

Niebieska karta służy dokumentowaniu przemocy w rodzinie i ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Dodatkowo może być także dowodem w sprawach sądowych. Karta składa się z dwóch części:

  • część A – dokumentacja zgłaszanej sytuacji zastanej na miejscu oraz informacje o podjętych działaniach (wypełnia ją policjant pracownik socjalny, pracownik oświaty, przedstawiciel ochrony zdrowia lub członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych)
  • część B – opis przestępstw związanych z przemocą domową, dane instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może zwrócić się o pomoc (ofiara otrzymuje te informacje od osoby wypełniającej część A).

Celem wystawienia niebieskiej karty jest:

  • pomoc w zapewnieniu ofierze bezpieczeństwa
  • wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji związanej z przemocą
  • monitoring zmiany sytuacji
  • podejmowanie przez specjalistów działań w celu zmiany zachowania sprawcy.
Kto wystawia niebieską kartę

Dokument ten wystawia Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Formalnie karta została wprowadzona w 1997 roku. Jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Co ważne, wystawienie takiej karty, nie oznacza zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a tym samym nie jest podstawą do wszczęcia postępowania karnego. Niemniej jednak może być dowodem procesowym.

Czym jest przemoc w rodzinie

Pojęcie to należy rozumieć jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Przemoc w rodzinie to narażanie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, naruszanie godności, nietykalności cielesnej, ograniczanie wolności. To także przemoc seksualna oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne. Działania te wywołują cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Podsumowując, przemoc w rodzinie to bardzo niemiła i zarazem niebezpieczna sytuacja. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub znasz taką osobę, nie czekaj – zgłoś tą sytuację odpowiednim służbom.

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.