Europejski Dzień Seniora – 20 października

Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Każdego dnia dookoła nas możemy zaobserwować seniorów, którzy lepiej lub gorzej radzą sobie ze swoim wiekiem i np. dolegliwościami zdrowotnymi. W październiku szczególnie zwracamy uwagę na seniorów za sprawą święta wypadającego 20 października. Jest to Europejski Dzień Seniora.

 

Warianty Dnia Seniora

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku różnych wariantach i w różnych dniach. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzimy 1 października, a Ogólnopolski Dzień Seniora przypada na 20 listopada. Z kolei miesiąc wcześniej, bo 20 października świętujemy Europejski Dzień Seniora.

Europejski Dzień Seniora

Europejskie święto seniorów to z języka angielskiego International Day of Older Persons. To czas, w którym poświęcamy więcej uwagi zagadnieniom starzenia się. Jest to okazja to propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób w wieku dojrzałym. Chodzi głównie o walkę z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Kim jest senior?

Trudno jednoznacznie określić kim jest senior. Niełatwo też odpowiedzieć na pytanie kiedy zaczyna się starość. Dzieje się tak za sprawą tego, że żyjemy coraz dłużej, ludzie doskonalą się i uczą nowych rzeczy niemal w każdym wieku jeśli tylko pozwala im na to zdrowie. Naukowcy uważają jednak, że seniorem jest osoba po około 60. lub 65. roku życia. W wielu miastach wprowadzono ulgi dla seniorów czyli tzw. „karty 60+”, które gwarantują ulgi m.in. w placówkach miejskich.

Po co świętować?

Cel powyższych dni, a w szczególności Europejskiego Dnia Seniora jest jeden – kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im godnego życia. Priorytetem jest walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku i ułatwienie im dostępu do opieki medycznej, pełnego życia kulturalnego i społecznego. Z tego powodu organizowane są rozmaite formy aktywizacji dla seniorów:

  • uniwersytety trzeciego wieku
  • warsztaty
  • kursy i szkolenia
  • koła zainteresowań.

Podsumowując, na świecie żyje obecnie około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będą 2 miliardy osób starszych. Większość z nich będzie mieszkać w krajach rozwijających się. Starsi będą zatem pełnić dużą rolę wychowawczą i będą musieli liczyć się z późniejszym przejściem na emeryturę.

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.