Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt – 25 października

Zwierzęta to bardzo ważna część naszego świata. Często bezbronne, potrzebują człowieka do przetrwania. 25 października obchodzimy Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Co ma na celu to święto?

 

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

Ustawa o Ochronie Zwierząt została uchwalona przez Sejm 21 sierpnia 1997 roku. Ma ona na celu regulację kwestii prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną zwierząt. Są to m.in.:

 • ogólne zasady ochrony zwierząt
 • zasady transportu zwierząt domowych, uśmiercania i uboju
 • wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub specjalnych
 • zasady ochrony zwierząt wolno żyjących
 • kary za naruszenie przepisów ustawy.
Czego zabrania Ustawa o Ochronie Zwierząt?

Ustawa o Ochronie Zwierząt ma na celu unormowanie stosunku człowieka do zwierząt. Ustawa zabrania:

 • umyślnego ranienia zwierząt, przycinania psom uszu i ogonów
 • używania zwierząt do celów rozrywkowych i innych czynności, które mogą powodować ból
 • bicia zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn
 • przeciążania zwierząt pociągowych
 • używania uprzęży, pęt i stelaży lub więzów zmuszających do przebywania w nienaturalnej pozycji
 • złośliwego straszenia lub drażnienia zwierząt
 • utrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania
 • porzucania zwierząt, w szczególności kota lub psa
 • stosowania okrutnych metod w chowie i hodowli
 • organizowania walk zwierząt
 • obcowania płciowego ze zwierzętami
 • wystawiania zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
 • transportowania żywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody
 • utrzymywania zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Podsumowując, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt to święto, które upamiętnia polską ustawę regulującą kwestie prawne związane z ochroną zwierząt. Ma ona za zadanie zwracać uwagę na takie sprawy jak: humanitarne traktowanie zwierząt, rażące zaniedbania czy właściwe warunki bytowania. Warto nie tylko w tym dniu zwrócić uwagę na zwierzęta i ich prawa. Być może to impuls żeby zabrać ze schroniska jakiegoś zwierzaka i stworzyć mu przytulny dom?

Marta D

Absolwentka dziennikarstwa, kulturoznawstwa i fotografii – radiowiec z zawodu, kulturalny człowiek z wykształcenia, fotograf z pasji. Humanistka i umysł ścisły w jednym. Nie lubi zamykać się w ramach szablonowości. Uwielbia wyzwania, nowe miejsca i ciekawych ludzi.