Butelkomat w Krakowie został zlikwidowany. Był zbyt popularny!

W Krakowie powstał pierwszy w Polsce butelkomat. Urządzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Czas jego funkcjonowania wynosił jednak niespełna 2 miesiące. Sprawdź dlaczego butelkomat w Krakowie został zlikwidowany!

Pierwszy butelkomat w Polsce: płaci za plastikowe butelki!

Butelkomaty poza granicami naszego kraju są bardzo popularnym widokiem. Od zawsze brakowało ich w Polsce! Na pomysł postawienia butelkomatu w Krakowie wpadł jeden z radnych, Łukasz Wantuch. Butelkomat w zamian za plastikowe butelki wydawał kaucję w wysokości 10 lub 20 groszy. Aby otrzymać pieniądze należało przynieść butelkę z kodem kreskowym i w całości. Jak można się domyślić, urządzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, jednak cały entuzjazm nie potrwał długo. Butelkomat w Krakowie został zlikwidowany!

Bezdomni zapychali butelkomat

Urządzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przez kilka tygodni! Segregować plastikowe butelki chcieli wszyscy mieszkańcy. Przede wszystkim, była to świetna wiedza z zakresu ekologii dla dzieci. Jednak zdarzały się sytuacje, które powodowały dyskomfort. Przykładowo, odpady segregowali także bezdomni, którzy przynosili butelki nieprzygotowane do maszyny. Butelkomat często się zapychał, co powodowało frustrację. Niemniej jednak, butelkomat w Krakowie nie został zlikwidowany z tego powodu.

Zabrakło pieniędzy na kaucję

Przy uruchomieniu butelkomatu radny wpłacił na poczet kaucji 1000 zł. Do interesu dołożył także jeden z mieszkańców Krakowa, który przekazał 500 zł. Sumarycznie w urządzeniu znajdowało się jedynie 1500 zł. Przy tak dużym zainteresowaniu ze strony mieszkańców butelkomat w Krakowie musiał zostać zlikwidowany. W którymś momencie przestał on już wydawać pieniądze.

Recykling w Polsce

Umieszczenie butelkomatu w Krakowie było świetną decyzją ze strony władz. Kaucja zwrotna jest dobrą motywacją do segregowania odpadów dla wszystkich mieszkańców. Maszyna, według zapowiedzi radnych, powinna za jakiś czas znów wrócić do miasta i posłużyć zdecydowanie dłużej. Radni prowadzą już działania w tym zakresie. Przede wszystkim miejmy nadzieję, że butelkomatów będzie w Polsce coraz więcej. Ponadto, ich pojawienie się w szkołach byłoby świetną nauką dla dzieci!