Stypendium socjalne dla studenta – jak je dostać?

Studenckie życie potrafi sporo kosztować. Samodzielne utrzymanie się w dużym mieście, często rodzi problemy finansowe. Do tego trzeba brać pod uwagę ewentualne imprezy, które są częścią akademickiego życia. Niektórzy mogą ubiegać się o specjalną zapomogę pieniężną. Stypendium socjalne dla studenta – jak je dostać? Komu przysługuje? Zapraszamy do lektury!

Stypendium socjalne – co to jest?

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla studentów którzy znaleźli się w trudnej rodzinnej sytuacji materialnej. Oznacza to zatem, że dodatkowe pieniądze na studiach można otrzymać nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce. Jest to zatem nic innego, jak specjalne świadczenie wypłacane właśnie na rzecz studentów.

Stypendium socjalne – jak otrzymać?

Co istotne, oczywiście nie wszyscy studenci mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Aby takowy otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek a także udokumentować osiągane dochody. One będą bowiem podstawą do przyznania pieniędzy. Stypendium jest przeznaczone dla naprawdę najbardziej potrzebujących żaków.

Warto także pamiętać, że uczelnia w trakcie rozpatrywania wniosku może poprosić także o wykazanie dochodów osiąganych przez rodziców, lub ewentualnie żony, męża, dzieci lub rodzeństwa do 26 roku życia.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w tym miejscu uczelni, gdzie rozpatrywane są sprawy socjalne. Najczęściej będzie to odpowiednie stanowisko w dziekanacie uczelni, do której osoba ubiegająca się należy. Zdarza się także, że uczelnia dysponuje specjalnym systemem elektronicznym, za pomocą którego można ubiegać się o stypendium. Na bieżąco należy sprawdzać terminy, w jakich poszczególne dokumenty należy składać, bowiem w zależności od szkół mogą się one różnić. 

Ile wynosi stypendium socjalne?

Bardzo częstym pytaniem o stypendium socjalne jest kwota, którą ono stanowi. Zależy to jednak od wielu czynników. Należą do nich między innymi: dochody osiągane na jednego członka rodziny i to czy student mieszka poza domem rodzinnym. Ważne jest także ile wniosków danego roku akademickiego spłynie do uczelni. To także może wpływać na wielkość przyznawanego świadczenia.

Stypendia na poszczególnych uczelniach, z uwzględnieniem powyższych czynników, mogą wynosić od 200 złotych do nawet 1000 złotych.

Bartek Z

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: dziennikarstwo sportowe. Pasjonat piłki ręcznej oraz piłki nożnej.