W rossmannie pojawiły się automaty napełnisz butelkę płynem do prania