W Niemczech uchwalono ustawę o obowiązku szczepienia dzieci