Sprzedaż win bezalkoholowych w Polsce wzrosła dziesięciokrotnie