Placówki dyplomatyczne Izraela zamknięte na całym świecie