Margaret Ferrier podróżowała pociągiem mając koronawirusa