Katarzyna Żukiewicz nazwała osoby noszące maseczki „ścierwem”