Funkcjonariusze policji współpracowali z przestępcami