Farmaceuta może legalnie odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych