Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla firm

Rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – system, gdzie gromadzone będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach sprawujących kontrolę nad spółką. Jak się okazuje, wielu przedsiębiorców ma kłopoty, aby ustalić kogo wpisać. Jeżeli nie wpisze nikogo – może się spodziewać sporej kary. 

CRBR – co to jest, co zawiera

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, który gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, czyli o beneficjentach rzeczywistych. Jaki natomiast jest tego cel? Ma za zadanie przeciwdziałać przede wszystkim praniu pieniędzy. Charakter publiczny rejestru umożliwi każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, co spowoduje większą kontrolę informacji. Zgłoszenie do rejestru jest bezpłatne.

13 października zaczął działać CRBR, jednak jak podają eksperci zacznie być użyteczny od kwietnia 2020 roku. Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością czy prostych spółek akcyjnych.

 Nowe obowiązki dla firm

Jak podaje Business Insider Polska, mogą pojawić się kłopoty. Wiele zobowiązanych może nie być świadomym konieczności wpisania się. Może to dotyczyć przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestr finansów podobno nie planuje akcji informacyjnej. Więcej można się dowiedzieć na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

ZOBACZ TAKŻE: APPLE TV – JAK DOŁĄCZYĆ KILKU UŻYTKOWNIKÓW

Co jeszcze, definicja beneficjanta rzeczywistego wzbudza żywe dyskusje i to nawet wśród profesjonalistów. Mogą występować trudności w określeniu, kto jest beneficjentem rzeczywistym w podmiotach o rozproszonym akcjonariacie, w podmiotach z udziałem osób zagranicznych lub gdy w grę wchodzą umowy powiernictwa lub zastaw.

Tryb i sposób składania zgłoszeń do CRBR jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Martyna T

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Miłośniczka festiwali muzycznych oraz książek psychologicznych.