Pracownik uczelni nielegalnie przechowywał dane studentów