Pacjentom podano pięciokrotną dawkę szczepionki na koronawirusa