Nożownik na marszu równości krzyczał „Allahu Akbar”