Erdogan zaapelował o przesiedlenie syryjskich uchodźców