Aplikacja sprawdzająca skład produktów żywnościowych