Aplikacja sprawdzająca skład produktów spożywczych